Get to
know us
X
Księgowość, Bankowość i Finanse
Działy i struktury IT są obecne we wszystkich organizacjach każdej z branż. Reprezentując najlepsze firmy kluczowych działów gospodarki możemy korzystać z uprzywilejowanej pozycji i proponować liczne i unikalne oferty pracy.
 
Looking for employees from
Księgowości, Bankowości i Finansów?
Get in touch with us: mchomicki@devonshire.pl
Who trusted us
Questions?
Get in touch

     

     

    IT Salaries Report 2023 | Phone mockup
    Find out the current salary rates in IT
    Check out our latest IT Salaries Report in Poland - first half of 2023